Servicio Juvenil

Carlos Posso van Servicio Juvenil en
Rien van Uffelen van Amigos de Chiquitines
Amigos de Chiquitines steunt behalve het kindertehuis Chiquitines ook Servicio Juvenil. De stichting Servicio Juvenil (Dienst voor de Jeugd) bestaat sinds 1964, en is in Cali actief sinds 1970. De stichting stelt zich ten doel om straatkinderen op te vangen en te begeleiden naar werk en een stabiele sociale omgeving.

Servicio Juvenil is - hoewel gebaseerd op het gedachtegoed van de Italiaanse pater Don Bosco - niet kerkelijk of religieus. De stichting heeft opvanghuizen tot haar beschikking voor de twee fasen die de kinderen doorlopen voordat ze zelfstandig hun weg kunnen zoeken.

De manier van werken van de Servicio Juvenil is goed doordacht. Enkele medewerkers werken op straat, waar ze contact zoeken met de kinderen die daar leven. Eerst waren dat vooal jongens, maar nu worden ook meisjes opgevangen. De kinderen moeten zien te overleven op allerlei manieren, zoals leeghalen van vuilnisbakken, opknappen van klusjes, stelen op markten en in winkels, beroven van mensen, of (incidenteel) zichzelf prostitueren.

Straatkinderen in Cali staan volledig buiten de samenleving, en worden door velen eerder beschouwd als dieren dan als mensen. Veel mensen zijn bang van straatkinderen en ze worden buitengesloten of zelfs opgesloten. Mishandeling van straatkinderen is niet ongewoon, en ook moord op straatkinderen is geen uitzondering. De straatwerkers bieden hulp aan en komen hun beloftes na. Ze hebben eten en verbandmiddelen bij zich en doen spelletjes met ze. Op deze manier proberen ze vriendschap met de kinderen te sluiten om ze daarna te verwijzen naar het eerste opvanghuis: Casa Marcelino.

De Bakkerij in Casa Marcelino
Casa Marcelino
Het eerste opvanghuis Casa Marcelino biedt de eerste basisbehoeften voor de straatkinderen. Ze kunnen er eten, drinken, douchen, hun kleren wassen, spelen, sporten en medische verzorging krijgen. Zo kunnen ze zich veilig en vertrouwd gaan voelen. Tegelijkertijd krijgen ze informatie over de gevaren op straat: drugsgebruik (onder andere crack en lijm), alcohol, seks en seksgerelateerde ziekten zoals Aids. Ook praten de hulpverleners over de mogelijkheid om hun ouders te betrekken bij de hulp aan de kinderen. De kinderen zijn vrij om te komen en te gaan bij Casa Marcelino.

Club Bosconia
Het tweede opvanghuis heet Club Bosconia. Hier komen de kinderen die gewend zijn geraakt in Casa Marcelino. In Club Bosconia komen de kinderen intern: ze krijgen een eigen bed, eigen kleren, wat spulletjes en een kastje om alles in op te bergen. Er is ook een school, waar ze leren lezen, schrijven en rekenen. Ook volgen de kinderen er praktische cursussen, zoals zoals leer,- hout,- en metaalbewerking, keramiek, boekhouden en computergebruik. De opbrengst van de spullen die ze maken is deels bestemd voor het project en deels voor de makers zelf. Ook het onderhoud van de gebouwen, het repareren van machines, koken, wassen, de afwas en elkaar bedienen aan tafel doen de kinderen zelf.


Belangrijke doelstellingen zijn het verhogen van de eigenwaarde van de kinderen, het aanleren van gedragsregels en het respecteren van anderen en andermans bezittingen. Van de kinderen die bij Club Bosconia wordt ongeveer 30% toch weer straatkind; van hen komen de meesten echter weer terug en na de tweede ronde is van die groep ook 70% straatkind-af.

Bij Amigos de Chiquitines is nog meer informatie beschikbaar over Servicio Juvenil. U kunt dit project ondersteunen door uw bijdrage te storten op girorekening 15969 van Amigos de Chiquitines.